Pracovní sešit je nedílnou součástí projektu

Ke každé lekci je v pracovním sešitu k dispozici pracovní list, který si žák během studia lekce sám vyplňuje.

(Pracovní sešit je určen pro střední školy a pro 8.–9. třídy ZŠ. K materiálům pro 1. stupeň a pro 6.–7. třídy ZŠ pracovní listy nejsou.)

Foto žáka u počítače.

Ukázka: několik pracovních listů z pracovního sešitu

Otevřít ukázkový PDF soubor
Obrázek pracovního listu.
 

Obálka PS.

Pracovní sešit


Tištěný pracovní sešit (PS) – 80 stran, (podle počtu objednávek barevný nebo černobílý, podle předběžného zájmu nejspíše barevný), kvalitní papír, barevná obálka, cena 150 Kč/ks.
Pracovní list s výukovou lekcí tvoří provázaný komplet, jeho vyplnění vede žáka k samostatné práci, umožňuje mu individuální práci s lekcí.
Žáci si vlastně vytvoří svoji vlastní učebnici.
Učiteli pracovní sešit umožní velmi rychlou a efektivní výuku.

Pracovní sešit je také možné objednat v elektronické podobě
(PDF soubor s adresou školy).
Jde o roční licenci pro školu.
Cena 1 000,– / škola.

Při objednání více než 10 ks tištěných PS nebo roční elektronické licence PDF verze pracovního sešitu jsou
webové materiály (výukové lekce) zdarma
a navíc škola obdrží klíč s metodikou (teachers book) zdarma.
Materiály jsou k dispozici, můžete si je objednat

Otevřít stránku objednávky

Kontakty

 

Adresa

Ing. Pavel Roubal, Gymnázium Pacov, Hronova 1079, 395 01 Pacov